Excel

Skupno število stolpcev v obsegu

Total Columns Range

Formula Excel: Skupno število stolpcev v razponuSplošna formula | _+_ | Povzetek

Če želite šteti število stolpcev v obsegu, uporabite STOLPCI funkcija . V prikazanem primeru je formula v F6:= COLUMNS (rng)
Pojasnilo

Funkcija COLUMNS je popolnoma samodejna. Ko vnesete obseg za COLUMNS, bo vrnil število vseh stolpcev v obsegu. V primeru formula v F6 vrne 2, ker sta v obsegu B5: C10 2 stolpca:

kako vrteti tabelo v
 
= COLUMNS (B5:C10)

COLUMNS šteje število stolpcev v katerem koli podanem obsegu in kot rezultat vrne številko. Če na primer podamo vse vrstice 1 v obsegu, Excel vrne 16.384 skupno število stolpcev na Excelovem delovnem listu.

najpogostejša napaka pri vnosu formule je sklicevanje na napačno celico v formuli
 
= COLUMNS (B5:C10) // count columns

Če želite šteti vrstice v obsegu, glejte Funkcija ROWS .

Avtor Dave Bruns


^