Funkcije

Besedilne funkcije

Text Functions

Pridružite se nizom | Levo | Prav | Sredina | Len | Najti | Nadomestni

Excel ima pri manipuliranju veliko funkcij besedilni nizi .

Pridružite se nizom

Za povezovanje nizov uporabite operator &.

Pridružite se nizom

Opomba: namesto operaterja & uporabite operacijski sistem Funkcija CONCATENATE v Excelu.Levo

Za izvlečenje najbolj levih znakov iz niza uporabite funkcijo LEFT.

Leva funkcija

Prav

Za izvlečenje najbolj desnih znakov iz niza uporabite funkcijo DESNO.

Desna funkcija

Sredina

Če želite izvleči a podniz , ki se začne sredi niza, uporabite funkcijo MID.

Srednja funkcija

Opomba: začelo se je pri položaju 5 (p) z dolžino 3.

Len

Če želite določiti dolžino niza, uporabite funkcijo LEN.

v stolpcu navede vse enolične vrednosti

Len funkcija

Opomba: prostor (položaj 8) vključen!

Najti

Če želite poiskati položaj podniz v nizu, uporabite funkcijo FIND.

Poišči funkcijo

Opomba: niz 'am' je na 3. mestu. Obiščite našo stran o FIND funkcija za več primerov.

Nadomestni

Če želite nadomestiti obstoječe besedilo z novim besedilom v nizu, uporabite funkcijo SUBSTITUTE.

Nadomestna funkcija

1/13 Dokončano! Več o besedilnih funkcijah>
Pojdi na naslednje poglavje: Iskanje in referenčne funkcije^