Excel

SUMIFS z Excelovo tabelo

Sumifs With Excel Table

Excel formula: SUMIFS z Excelovo tabeloSplošna formula | _+_ | Povzetek

Če želite pogojno sešteti številske podatke v Excelovi tabeli, lahko uporabite SUMIFS z strukturirane reference za vsote in merila. V prikazanem primeru je formula v I5:

= SUMIFS (Table[sum_col],Table[crit_col],criteria)

Kjer je tabela 1 Excelova tabela z obsegom podatkov B105: F89.

vlookup vrne # n / a
Pojasnilo

Ta formula uporablja strukturirane reference za vnos obsegov tabel v funkcijo SUMIFS.

Razpon vsote je naveden kot Tabela1 [skupaj] , je obseg meril podan kot Tabela1 [postavka] in merila izhajajo iz vrednosti v stolpcu I.

Formula v I5 je:štetje excel v obsegu
 
= SUMIFS (Table1[Total],Table1[Item],H5)

ki se reši na:

 
= SUMIFS (Table1[Total],Table1[Item],H5)

Funkcija SUMIFS vrne 288, vrednosti vsote v stolpcu Skupaj, kjer je vrednost v stolpcu Postavka 'Shorts'.

Avtor Dave Bruns


^