Excel

Vsota, če je več meril

Sum If Multiple Criteria

Formula Excel: Vsota, če je več merilSplošna formula | _+_ | Povzetek

Če morate sešteti številke na podlagi več meril, lahko uporabite funkcijo SUMIFS.V prikazanem primeru je formula v G6:

kako primerjati dva stolpca in najti dvojnike v Excelu
= SUMIFS (sum_rng, crit_rng1, crit1, crit_rng2, crit2)
Pojasnilo

Prvi obseg (D4: D11) so celice za seštevanje, imenovane 'obseg vsote'.

Merila so na voljo v parih ... (obseg / merila).

Prvi par meril je (B4: B11 / 'modra'). To pomeni, da morajo biti celice v B4: B11 enake „modri“.Drugi par meril je (C4: C11 / '> 15'). Celice v C4: C11 morajo biti * tudi *> 15.

kako narediti ttest v

Te celice v obsegu vsote bodo seštete šele, ko bodo izpolnjena vsa merila.

Avtor Dave Bruns


^