Excel

Odstranite besedilo po položaju

Remove Text Position

Excel formula: Odstranite besedilo po položajuSplošna formula | _+_ | Povzetek

Če želite odstraniti besedilo iz celice po položaju, lahko uporabite Funkcija REPLACE . V prikazanem primeru je formula v C6:



= REPLACE (text,start,characters,'')

ki prvih 24 znakov v besedilu nadomesti z prazen niz ('').

če celica vsebuje besedilo, potem
Pojasnilo

Funkcija zamenjave vam omogoča zamenjavo besedila glede na njegovo lokacijo in dolžino. V tem primeru želimo odstraniti pogon in pot ter pustiti samo ime dokumenta. Dolžina tega dela niza (besedilo) je 24, začetni položaj pa 1, vzorec pa se nikoli ne spremeni.





Funkcija REPLACE to zlahka reši, le podati moramo sklic na celico (B6), začetni položaj (1), število znakov za zamenjavo (24) in besedilo za zamenjavo (''):

 
= REPLACE (B6,1,24,'')

Za zamenjavo uporabljamo an prazen niz (''), zaradi česar REPLACE zamenja znake 1-24 z nič.



kako izračunati sd v

Alternativa s SUBSTITUTE

Ker se besedilo v tem primeru nikoli ne spreminja, bi lahko uporabili tudi Funkcija SUBSTITUTE za izvedbo operacije imena:

 
= REPLACE (B6,1,24,'')
Avtor Dave Bruns


^