Excel

Odstranite pripono datoteke iz imena datoteke

Remove File Extension From Filename

Excel formula: Odstranite razširitev datoteke iz imena datotekeSplošna formula | _+_ | Povzetek

Če želite odstraniti razširitev datoteke iz imena datoteke, lahko uporabite formulo, ki temelji na funkcijah LEFT in FIND. V prikazanem primeru je formula v C5:= LEFT (filename, FIND ('.',filename)-1)
Pojasnilo

Jedro te formule je funkcija LEFT, ki preprosto izvleče besedilo iz imena datoteke, ki se začne na levi strani in konča pri znaku pred prvo piko ('.').

 
= LEFT (B5, FIND ('.',B5)-1)

Funkcija FIND se uporablja za ugotavljanje, koliko znakov je treba izvleči:

 
= LEFT (filename,characters)

Find vrne položaj prvega ujemanja (6 v prvem primeru), od katerega se odšteje 1. Rezultat 5 gre v levo takole:

 
 FIND ('.',B5)-1

in funkcija LEFT vrne prvih pet znakov z leve: 'Veselo'.Opomba: ker ta formula najde prvi pojav '.', Bo odstranila vse razširitve datotek, če jih je več.

Avtor Dave Bruns


^