Excel

Relativna referenca

Relative Reference

Primer relativnega naslova v Excelu

Relativna referenca v Excelu je kazalec na celico ali obseg celic. Relativno sklicevanje na celico A1 je na primer videti tako:

z uporabo funkcije danes v Excelu
 
=A1

Relativni naslovi se bodo spremenili, ko bodo kopirani na drugo mesto na delovnem listu, ker opisuje 'odmik' v drugo celico in ne fiksni naslov. Če želite razumeti, kaj to pomeni, razmislite o stavku 'hiša poleg vas na desni'. Lokacijo te hiše lahko razumete le, če razumete izhodišče, saj je lokacija opisana relativno.Privzeto so vse sklice v Excelovih formulah relativne. Relativno referenco lahko pretvorite v absolutna referenca z uporabo znakov dolarja ($).Primer

V prikazanem primeru formula v E4 vsebuje dve relativni referenci, ki se bosta pri kopiranju stolpca E spremenili na naslednji način:

spustni seznam v Excelu
 
=C4*D4 =C5*D5 =C6*D6 =C7*D7 =C8*D8


^