Excel

Položaj 2. 3. itd. Primer osebe

Position 2nd 3rd Etc Instance Character

Formula Excel: Položaj drugega, tretjega itd. Primerka znakaSplošna formula | _+_ | Povzetek

Če želite dobiti položaj 2., 3., 4. itd. Primerka določenega znaka v besedilnem nizu, lahko uporabite funkciji FIND in SUBSTITUTE.V prikazanem primeru je formula v E4:

= FIND ('~', SUBSTITUTE (text,char,'~',instance))
Pojasnilo

V bistvu ta formula uporablja dejstvo, da funkcija SUBSTITUTE razume 'primerek', ki je naveden kot neobvezen četrti argument, imenovan 'instance_num'. To pomeni, da lahko s funkcijo SUBSTITUTE zamenjate a poseben primerek znaka v besedilnem nizu. Torej:

 
= FIND ('~', SUBSTITUTE (B4,'x','~',D4))

nadomesti samo 2. instanco (2 prihaja iz D4) 'x' v besedilu v B4 z znakom '~'. Rezultat izgleda takole:

100x15 ~ 50

Nato FIND poišče '~' znotraj tega niza in vrne položaj, ki je v tem primeru 7.

Opomba: '~' v tem primeru uporabljamo samo zato, ker se le redko pojavlja v drugem besedilu. Uporabite lahko kateri koli znak, za katerega veste, da se ne bo pojavil v besedilu.

Avtor Dave Bruns


^