Excel

n -ta največja vrednost s kriteriji

Nth Largest Value With Criteria

Excel formula: n -ta največja vrednost s kriterijiSplošna formula | _+_ | Povzetek

Če želite dobiti drugo največjo vrednost, tretjo največjo vrednost, četrto največjo vrednost itd., Kjer se vsaka vrednost ujema s podanimi merili, lahko uporabite matrično formulo, ki uporablja funkcije LARGE in IF.

V prikazanem primeru je formula v G7:

{= LARGE ( IF (range=criteria,values),n)}

Kjer je „Sex“ imenovano območje za C3: C15 in „Score“ je imenovano območje D3: D15.

Opomba: to je matrična formula in jo morate vnesti s tipkama Control + Shift + Enter.

odstotkov za novo vrednost se izračuna po tej formuli:
Pojasnilo

Funkcija LARGE je popolnoma samodejna - samo podajte obseg in celo število za 'th', da določite želeno vrednost.Težava v tem primeru je, da ne želimo, da bi LARGE operiral vsak vrednost v razponu, samo vrednosti, ki so moške ali ženske (M ali F). Za uporabo tega merila uporabljamo funkcijo IF, ki zagotavlja logičen preizkus za 'M' ali 'F'. Ker test uporabljamo za niz vrednosti, bo rezultat tudi matrika. V prikazanem primeru je nastala matrika videti tako:

{93FALSE85FALSE81FALSEFALSEFALSEFALSE72FALSEFALSE83}

Kjer FALSE predstavlja moške rezultate („F“), številke pa ženske rezultate.

Funkcija LARGE bo samodejno prezrla vrednosti TRUE in FALSE, zato bo rezultat n -ta največja vrednost iz nabora dejanskih števil v matriki.

Avtor Dave Bruns


^