Excel

Najmanjša vrednost

Minimum Value

Excel formula: Najmanjša vrednostSplošna formula
= MIN (range)
Povzetek

Če želite iz nabora števil dobiti najmanjšo vrednost, uporabite MIN funkcija . V prikazanem primeru je formula v kopirani celici I6:

kako vtipkati naročila v
 
= MIN (C6:G6)
Pojasnilo

The MIN funkcija sprejme enega ali več argumenti , ki je lahko mešanica konstant, referenc celic in obsegov. Funkcija MIN vrne največjo vrednost v podanih podatkih. Besedilne vrednosti in prazne celice so prezrte.V tem primeru ima vsak učenec pet testnih točk v isti vrstici, cilj pa je dobiti najmanjši rezultat za vsakega študenta. Podatki se posredujejo v MIN v enem obsegu. Formula v I6 je:nova vrstica v celici
 
= MIN (C6:G6)

Ko se formula prepiše po tabeli, MIN vrne najnižjo oceno za vsakega študenta. MIN je popolnoma samodejen. Če se kateri koli rezultat spremeni, MIN samodejno preračuna, da prikaže najnovejše.

Druge možnosti

Če želite izračunati najmanjšo vrednost s pogoji, glejte MINIFS funkcija . Če želite dobiti n-to najmanjšo vrednost v nizu podatkov, glejte MALA funkcija .Avtor Dave Bruns


^