Excel

Največja vrednost prezre vse napake

Max Value Ignore All Errors

Formula Excel: Največja vrednost prezre vse napakeSplošna formula | _+_ | Povzetek

Če želite doseči največjo vrednost v numeričnih podatkih, pri tem pa prezreti vse napake, lahko uporabite funkcijo AGGREGATE, kot je razloženo spodaj. V prikazanem primeru je formula v E5:= AGGREGATE (4,6,values)

kjer so 'vrednosti' imenovani obseg B5: B14.

Pojasnilo

Funkcija AGREGATE lahko pri izračunu največje vrednosti po izbiri prezre napake. Če želite vrniti največjo vrednost, pri tem pa zanemariti vse napake v podatkih, lahko uporabite formulo, kot je ta:

 
= AGGREGATE (4,6,values)

Tu številka 4 določa MAX, številka 6 je možnost zanemarjanja napak, „vrednosti“ pa so imenovani obseg B5: B14.

S temi nastavitvami AGGREGATE vrne največ v preostalih osmih vrednostih 100.Alternativa z MAXIFS

Funkcija MAXIFS lahko po uporabi enega ali več meril za filtriranje neželenih vrednosti vrne največjo vrednost v nizu podatkov. Če je znano, da so vrednosti v nizu podatkov pozitivne, lahko uporabite naslednjo formulo, da vrnete največjo vrednost, pri tem pa prezrete napake:

 
= AGGREGATE (4,6,values)

To deluje, ker izraz 'večji ali enak nič' učinkovito odstrani vrednosti napak, MAXIFS pa vrne največjo vrednost od preostalih 8 vrednosti 100.

Opomba: MAXIFS je bil uveden v Excelu 2016 prek Office 365.

Avtor Dave Bruns


^