Excel

Iskanje in stolpec vsote

Lookup Sum Column

Excel formula: stolpec za iskanje in vsotoSplošna formula
= SUM ( INDEX (data,0, MATCH (val,header,0)))
Povzetek

Za iskanje in vrnitev vsote stolpca lahko uporabite formulo, ki temelji na funkcijah INDEX, MATCH in SUM. V prikazanem primeru je formula v I7:

 
= SUM ( INDEX (C5:F11,0, MATCH (I6,C4:F4,0)))
Pojasnilo

Jedro te formule na poseben način uporablja funkcijo INDEX in MATCH, da vrne celoten stolpec namesto ene vrednosti. Funkcija MATCH, ki deluje od znotraj navzven, se uporablja za iskanje pravilne številke stolpca za sadje v I6: 
 MATCH (I6,C4:F4,0)

MATCH vrne 2 znotraj funkcije INDEX kot argument column_num, kjer je matrika nastavljena na obseg C5: F11, ki vključuje podatke za vse sadje.Težaven del formule je argument row_num, ki je nastavljen na nič. Če nastavite vrstico na nič, bo INDEX vrnil vse vrednosti v ustreznem stolpcu v matriki, kot je ta:

 
= SUM ({612410096})

Nato funkcija SUM vrne vsoto vseh elementov v matriki, 47.Avtor Dave Bruns


^