300 Primerov

Posojila z različnim trajanjem

Loans With Different Durations

Ta primer vas uči, kako primerjati posojila z različnim trajanjem v Excel .1. Najprej izračunamo mesečno plačilo posojila z letno obrestno mero 6%, trajanjem 20 let in sedanjo vrednostjo (izposojen znesek) 150.000 USD.

Mesečno plačilo

Opomba: plačujemo mesečno, zato uporabimo 6%/12 = 0,5% za stopnjo in 20*12 = 240 za Nper (skupno število obdobij).

2. Nato izberite obseg A2: D2 in ga povlecite navzdol za dve vrstici.3. Spremenite trajanje drugih dveh posojil na 25 in 30 let.

Rezultat:

Primer posojil z različnim trajanjem

Mesečno plačilo v 30 letih (899,33 USD) izgleda dobro v nasprotju z 966,45 USD in 1.074,65 USD. Prav?

4. Zdaj pa izračunamo skupno plačano za vsako posojilo.

kako kopirati isto vrednost v več celic v

Posojila z različnim trajanjem v Excelu

Mesečno plačilo v 30 letih (899,33 USD) nenadoma ne izgleda več tako privlačno. Zaključek: daljši je čas posojila, več obresti plačate.

3/10 Dokončano! Več o finančnih funkcijah>
Pojdi na naslednje poglavje: Statistične funkcije^