Excel

Pridobite odstotek stopnje dobička

Get Profit Margin Percentage

Formula Excel: Pridobite odstotek stopnje dobičkaSplošna formula | _+_ | Povzetek

Za izračun stopnje dobička kot odstotka s formulo odštejte stroške od cene in rezultat delite s ceno. V prikazanem primeru je formula v celici D5:

=(price-cost)/price
Pojasnilo

Stopnja dobička je razmerje dobička, deljeno s ceno ali prihodkom. V prikazanem primeru izračunamo stopnjo dobička za različne izdelke ali storitve. Za vsako postavko imamo ceno in stroške, vendar dobiček ni ločeno ločen v drugem stolpcu.

Za izračun stopnje dobička moramo najprej od cene odšteti stroške, da dobimo dobiček. Nato rezultat razdelimo na ceno. V prikazanem primeru je prva formula v D5:

 
=(B5-C5)/B5

Za nadzor datoteke uporabite oklepaje vrstni red operacij .

Upoštevajte, da bo rezultat decimalno število, na primer .10, .25, .30 itd. Če želite prikazati rezultat kot odstotek, uporabite Oblika odstotne številke . Uporabite lahko bližnjica Control + Shift + %.Avtor Dave Bruns


^