Excel

Pridobite odstotek celotnega zneska

Get Percentage Total

Excel formula: dobite odstotek od skupnega zneskaSplošna formula
=amount/total
Povzetek

Če želite izračunati odstotek skupnega zneska (tj. Izračunati odstotno porazdelitev), lahko uporabite formulo, ki znesek preprosto deli s skupnim zneskom. V prikazanem primeru je formula v D6:

upoštevajte, če sta izpolnjena dva pogoja
 
=C6/$C

Opomba: rezultat je formatiran z Odstotna oblika številke pokazati 25%, 10% itd.Pojasnilo

V primeru D6 vsebuje spodnjo formulo, kopirano navzdol: 
=C6/$C

V celici D6 je rezultat izračuna .625. Odstotek format števil se uporablja za celico D6 z dvema decimalnima mestoma, zato Excel prikaže .625 kot 63%.

Sklic na C11 je absolutno (tj. $ C $ 11), da se ne bo spremenilo, ko bo formula kopirana v stolpec D. To pomeni, da bo vsaka vrednost v stolpcu C deljena z enakim skupnim zneskom v C11.Odstotek v primerjavi s številom

Ko želite v Excelu prikazati odstotek, uporabite format številke v odstotkih, ki bo samodejno prikazal decimalno vrednost v odstotkih. Če želite preprosto število brez znaka odstotka (tj. 75, 85, 100 itd.), Lahko pomnožite s 100:

 
=(C6/$C)*100
Avtor Dave Bruns


^