Excel

Pridobite odstotek celotnega zneska

Get Percentage Total

Formula Excel: Pridobite odstotek celotnega zneskaSplošna formula | _+_ | Povzetek

Za izračun odstotka vsote (tj. Izračun odstotne porazdelitve) lahko uporabite formulo, ki znesek preprosto delite s skupnim zneskom. V prikazanem primeru je formula v D6:upoštevajte, če sta izpolnjena dva pogoja
=amount/total

Opomba: rezultat je formatiran z Oblika odstotne številke prikazati 25%, 10%itd.

Pojasnilo

V primeru D6 vsebuje spodnjo formulo, prepisano navzdol:

 
=C6/$C

V celici D6 je rezultat izračuna 0,625. Odstotek številčni obliki se uporablja za celico D6 z dvema decimalnima mestoma, zato Excel prikaže .625 kot 63%.

Sklicevanje na C11 je absolutno (t.j. $ C $ 11), tako da se ne spremeni, ko se formula kopira v stolpec D. To pomeni, da bo vsaka vrednost v stolpcu C deljena z enako vsoto v C11.Odstotek v primerjavi s številom

Če želite prikazati odstotek v Excelu, uporabite obliko številke v odstotkih, ki bo samodejno prikazala decimalno vrednost kot odstotek. Če želite preprosto številko brez znaka odstotka (75, 85, 100 itd.), Lahko pomnožite s 100:

 
=C6/$C
Avtor Dave Bruns


^