Excel

Pridobite informacije, ki ustrezajo največji vrednosti

Get Information Corresponding Max Value

Formula Excel: Pridobite informacije, ki ustrezajo največji vrednostiSplošna formula | _+_ | Povzetek

Za iskanje informacij o največji vrednosti v obsegu lahko uporabite formulo, ki združuje funkcije MAX, INDEX in MATCH. V prikazanem primeru je formula v I8:= INDEX (range1, MATCH ( MAX (range2),range2,0))

ki vrne številko 3920, ki predstavlja kvadraturo (kvadratnih čevljev) najdražje nepremičnine na seznamu.

Pojasnilo

Funkcija MAX najprej izvleče največjo vrednost iz območja C3: C11. V tem primeru je ta vrednost 849900.

Ta številka se nato posreduje funkciji MATCH kot iskalna vrednost. Lookup_array je enak obseg C3: C11, match_type pa je nastavljen na 'točno' z 0.

kako izbrati celotno tabelo v

Na podlagi teh informacij funkcija MATCH poišče in vrne relativni položaj največje vrednosti v obsegu, ki je v tem primeru 4.Številka 4 se INDEX -u dobavi kot 'številka vrstice' skupaj z obsegom F3: F11, ki je na voljo kot iskalna matrika. INDEX nato vrne vrednost na 4. mestu v F3: F11m, kar je 3924.

Opomba: v primeru dvojnikov (tj. Dveh ali več enakih največjih vrednosti) bo ta formula vrnila podatke za prvo ujemanje, privzeto vedenje funkcije MATCH.

Avtor Dave Bruns


^