Excel

Pridobite proračunsko leto od datuma

Get Fiscal Year From Date

Formula Excel: Pridobite proračunsko leto od datumaSplošna formula | _+_ | Povzetek

Za pridobitev proračunskega leta od datuma lahko uporabite formulo, ki temelji na funkcijah LETO in MESEC. V prikazanem primeru je formula v D5:= YEAR (date)+( MONTH (date)>=startmonth)
Pojasnilo

Po dogovoru se poslovno leto označi z letom, v katerem se konča. Torej, če se proračunsko leto začne julija, potem je datum 1. avgust 2018 v poslovnem letu 2019.

Funkcija leto najprej vrne leto od datuma v B5, 2017. Temu rezultatu se doda naslednji logični izraz:

 
= YEAR (B5)+( MONTH (B5)>=C5)

Tu funkcija MONTH vrne mesec od datuma v B5, 1 in ta rezultat se primerja z začetnim mesecem v C5. Ker je 1 manjše od 7, izraz vrne FALSE, kar je vredno nič.

excel najdi število dni med datumi

Opomba: s logična logika , Vrednosti TRUE so ovrednotene kot 1, vrednosti FALSE pa kot nič. Zato, če je mesec od datuma večji ali enak začetnemu mesecu, izraz vrne TRUE ali 1. Če ne, izraz vrne FALSE ali nič.Avtor Dave Bruns


^