Excel

Pridobite prvi dan prejšnjega meseca

Get First Day Previous Month

Formula Excel: Pridobite prvi dan prejšnjega mesecaSplošna formula | _+_ | Povzetek

Če želite za določen datum dobiti prvi dan prejšnjega meseca, lahko uporabite preprosto formulo, ki temelji na funkciji EOMONTH.

V prikazanem primeru je formula v celici B5:

= EOMONTH (date,-2)+1
Pojasnilo

Funkcija EOMONTH vrne zadnji dan v mesecu na podlagi določenega datuma. Drugi argument je mesecih , ki določa, koliko mesecev v prihodnosti ali preteklosti se morate premakniti, preden se vrnete zadnji dan. Če potujemo 2 meseca nazaj in nato dodamo en dan, lahko iz katerega koli datuma izračunamo prvi dan prejšnjega meseca.

kako ustvariti grafikon v

V prikazanem primeru so meseci podani kot -2, zaradi česar se EOMONTH vrne 30.4.2015. Nato se doda 1 dan, da dobite 1. 5. 2015.

Avtor Dave Bruns


^