Excel

Pridobite datum iz številke dneva

Get Date From Day Number

Formula Excel: Pridobite datum iz številke dnevaSplošna formula | _+_ | Povzetek

Če želite dobiti dejanski datum iz številke dneva ali 'n -ti dan v letu', lahko uporabite funkcijo DATE.V prikazanem primeru je formula v C5:

= DATE (year,1,daynum)
Pojasnilo

Zgradba funkcije DATE izhaja iz ločenih vrednosti za leto, mesec in dan. Eden od njegovih trikov je zmožnost premikanja naprej do pravilnih datumov, ko so dani dnevi in ​​meseci 'izven dosega'.

DATE na primer vrne 9. aprila 2016 z naslednjimi argumenti:

 
= DATE (2015,1,B5)

Januarja ni 100. dneva, zato se DATE preprosto premakne 100 dni naprej od 1. januarja, številke pa vrnejo pravilen datum.Formula na tej strani izkorišča to vedenje. Leto naj bi bilo v tem primeru 2015, zato je leto 2015 težko kodirano za leto, 1 pa za mesec. Vrednost dneva prihaja iz stolpca B, funkcija DATE pa izračuna datum, kot je razloženo zgoraj.

Izločanje letne vrednosti iz julijanskega datuma

Če imate datum v julijski obliki, na primer 10015, kjer je format 'dddyy', lahko formulo prilagodite na naslednji način:

 
= DATE (2016,1,100)

Tukaj uporabljamo DESNO, da izvlečemo 2 znaka z desne za leto, LEFT pa za izločitev 3 znakov z leve za dan. Mesec je naveden kot 1, tako kot prvi primer.

Avtor Dave Bruns


^