Excel

Gantogram

Gantt Chart

Excelova formula: Ganttov grafikonSplošna formula | _+_ | Povzetek

Za izdelavo Ganttovega grafikona lahko uporabite pogojno oblikovanje s formulo, ki temelji na funkciji AND. V prikazanem primeru je formula, uporabljena za D5, naslednja:

= AND (date>=start,date<=end)
Pojasnilo

Trik pri tem pristopu je glava koledarja (vrstica 4), ki je le niz veljavnih datumov, oblikovanih z format številke po meri 'd'. S statičnim datumom v D4 lahko za zapolnitev koledarja uporabite = D4+1. Tako je enostavno nastaviti pravilo pogojnega oblikovanja, ki primerja datum, povezan z vsakim stolpcem, z datumi v stolpcih B in C.

Formula temelji na funkciji AND, konfigurirani z dvema pogojema. Prvi pogoji preverijo, ali je datum stolpca večji ali enak začetnemu datumu:

 
= AND (D>=$B5,D<=$C5)

Drugi pogoj preveri, ali je datum stolpca manjši ali enak končnemu datumu:

kako dodati dneve na dan
 
D>=$B5

Ko sta oba pogoja resnična, formula vrne TRUE in sproži modro polnjenje celic v koledarski mreži.Opomba: uporabljata se oba pogoja mešane reference zagotoviti, da se reference pravilno posodabljajo, saj se pogojno oblikovanje uporabi za koledarsko mrežo.

Hiter začetek | Več primerov | Odpravljanje težav | Usposabljanje Avtor Dave Bruns


^