Excel

Gantogram

Gantt Chart

Excel formula: Ganttov grafikonSplošna formula
= AND (date>=start,date<=end)
Povzetek

Za izdelavo Ganttovega grafikona lahko uporabite pogojno oblikovanje s formulo, ki temelji na funkciji AND. V prikazanem primeru je formula, uporabljena za D5:

 
= AND (D>=$B5,D<=$C5)
Pojasnilo

Trik pri tem pristopu je glava koledarja (vrstica 4), ki je le vrsta veljavnih datumov, oblikovana z format številke po meri 'd'. S statičnim datumom v D4 lahko uporabite = D4 + 1 za zapolnitev koledarja. To olajša nastavitev pravila pogojnega oblikovanja, ki primerja datum, povezan z vsakim stolpcem, z datumi v stolpcih B in C.Formula temelji na funkciji AND, ki je konfigurirana z dvema pogojema. Prvi pogoji preverjajo, ali je datum stolpca daljši ali enak začetnemu datumu: 
D>=$B5

Drugi pogoj preverja, ali je datum stolpca manjši ali enak končnemu datumu:

kako dodati dneve na dan
 
D<=$C5

Ko oba pogoja vrneta true, formula vrne TRUE, sproži modro zapolnitev celic v mreži koledarja.Opomba: uporabljata se oba pogoja mešane reference za zagotovitev, da se sklici pravilno posodobijo, ko se za mrežo koledarja uporabi pogojno oblikovanje.

Hiter začetek | Več primerov | Odpravljanje težav | Usposabljanje Avtor Dave Bruns


^