Excel

Prihodnja vrednost v primerjavi s sedanjo vrednostjo

Future Value Vs Present Value

Formula Excel: Prihodnja vrednost v primerjavi s sedanjo vrednostjoPovzetek

Ta primer prikazuje, kako sta sedanja in prihodnja vrednost povezani z uporabo PV funkcija in Funkcija FV . Čeprav se vložki za leta, obdobja sestavljanja ali stopnja spreminjajo, bo C5 enak F9 in C9 bo enak F5.Pojasnilo

The Funkcija FV je finančna funkcija, ki ob rednih in stalnih plačilih s stalno obrestno mero vrača prihodnjo vrednost naložbe. The PV funkcija vrne sedanjo vrednost naložbe. S funkcijo PV lahko v sedanjih dolarjih dobite vrednost vrste prihodnjih plačil ob predpostavki periodičnih, stalnih plačil in stalne obrestne mere.

Ta preprost primer prikazuje, kako sta sedanja vrednost in prihodnja vrednost povezani. V prikazanem primeru so leta, sestavljena obdobja in obrestna mera v stolpcih C in F povezani takole:

 
F5=C9 F6=C6 F7=C7 F8=C8

Formula za izračun prihodnje vrednosti v C9 temelji na Funkcija FV :

 
= FV (C8/C7,C6*C7,0,-C5,0)

Formula za izračun sedanje vrednosti v F9 temelji na PV funkcija : 
= PV (F8/F7,F6*F7,0,-F5,0)

Ne glede na to, kako se spremenijo leta, obdobja seštevanja ali stopnja, bo C5 enak F9, C9 pa F5.

Avtor Dave Bruns


^