Excel

Argument funkcije

Function Argument

Primer argumenta funkcije Excel

Argument funkcije je poseben vnos funkcije. Na primer, VLOOKUP funkcija upošteva štiri argumente: 
= VLOOKUP  (value, table, col_index, [range_lookup])

Upoštevajte, da je večina argumentov obvezna, nekateri pa neobvezni. V Excelu so izbirni argumenti označeni s kvadratnimi oklepaji. Na primer, četrti argument v funkciji VLOOKUP, range_lookup, ni obvezen in je prikazan v oglatih oklepajih, kot je prikazano zgoraj.

excel formula za dodajanje dni datumu

Nazadnje številne Excelove funkcije sprejemajo več izbirnih argumentov, ki so označeni z elipsami (...)

kako narediti scatterplot v

Na primer, Funkcija COUNTIFS sprejema več in izbirnih parov obsega in meril, ki jih lahko predstavimo tako:

 
= COUNTIFS (range1,criteria1,[range2,criteria2],...)

To pomeni, da lahko po želji dodate dodatne argumente v parih: obseg3/merila3, obseg4/merila4 itd.

^