300 Primerov

Najti

Find

Uporabi FIND funkcija v Excel najti položaj podniz v nizu. Funkcija FIND razlikuje velike in male črke.

1. Spodnja funkcija NAJDI najdbe niz 'ro' na položaju 4.excel razlika med dvema datumoma in časoma

Poišči funkcijo v Excelu2. Spodnja funkcija FIND najde niz 'Excel' na položaju 11.

Poiščite besedilo, ki razlikuje med velikimi in malimi črkamikako narediti točke v Excelu

3. Funkcija FIND razlikuje velike in male črke. Spodnja funkcija FIND vrne #VALUE! napake, ker ne najde niza 'excel'.

Funkcija iskanja je občutljiva na velike in male črke

Funkcija FIND ima tretji izbirni argument. S tem argumentom lahko označite položaj, od levega štetja, na katerem želite začeti iskanje.4. Spodnja funkcija FIND najde niz 'o' na položaju 5.

kako v Excel vnesti funkcijo if

Začnite iskanje na položaju 1

5. Spodnja funkcija FIND začne iskanje na položaju 6 in najde niz 'o' na položaju 7.

Začnite iskanje na položaju 6

Opomba: Funkcija SEARCH v Excelu ne razlikuje velikih in malih črk ter podpira nadomestne znake.

5/13 Dokončano! Več o besedilnih funkcijah>
Pojdi na naslednje poglavje: Iskanje in referenčne funkcije^