Funkcije

Finančne funkcije

Financial Functions

PMT | OCENITI | nDue | PV | FV

Ilustrirati Excelove najbolj priljubljena finančne funkcije , upoštevamo a posojilo z mesečnimi plačili, letno obrestno mero 6%, trajanjem 20 let, sedanjo vrednostjo 150.000 USD (izposojen znesek) in prihodnjo vrednostjo 0 (to je tisto, kar upate doseči, ko odplačujete posojilo).

Izvajamo mesečna plačila, zato uporabimo 6%/12 = 0,5% za Rate in 20*12 = 240 za Nper (skupno število obdobij). Če letna plačila položimo na isto posojilo, uporabimo 6% za obrestno mero in 20 za Nper.

PMT

Izberite celico A2 in vstavite Funkcija PMT .

Vstavite ExcelOpomba: zadnja dva argumenta sta neobvezna. Pri posojilih lahko Fv izpustimo (prihodnja vrednost posojila je enaka 0, vendar je tukaj vključena za pojasnilo). Če je vrsta izpuščena, se predpostavlja, da plačila zapadejo ob koncu obdobja.

Rezultat. Mesečno plačilo je 1.074,65 USD.

Funkcija PMT

Namig: pri delu s finančnimi funkcijami v Excelu se vedno vprašajte, ali plačujem (negativno) ali prejemam denar (pozitivno)? Odplačujemo posojilo v višini 150.000 USD (pozitivno, ta znesek smo prejeli) in mesečno plačujemo 1.074,65 USD (negativno, plačujemo). Obiščite našo stran o Funkcija PMT za še veliko primerov.

OCENITI

Če je obrestna mera edina neznana spremenljivka, lahko za izračun obrestne mere uporabimo funkcijo RATE.

RATE funkcija

nDue

Ali funkcija NPER. Če mesečno plačujemo 1.074,65 USD za 20-letno posojilo z letno obrestno mero 6%, je za odplačilo tega posojila potrebnih 240 mesecev.

Funkcija NPER

To smo že vedeli, vendar lahko zdaj spremenimo mesečno plačilo, da vidimo, kako to vpliva na skupno število obdobij.

kako odštejem celice v

Funkcija NPER

Sklep: če mesečno plačujemo 2.074,65 USD, traja manj kot 90 mesecev za poplačilo tega posojila.

PV

Ali funkcija PV (sedanja vrednost). Koliko lahko izposodimo, če mesečno plačujemo 1.074,65 USD za 20-letno posojilo z letno obrestno mero 6%? Odgovor že poznate.

PV funkcija

FV

In to poglavje zaključimo s funkcijo FV (Future Value). Če za 20-letno posojilo z letno obrestno mero 6%plačujemo 1.074,65 USD, ali to posojilo odplačamo? Da.

Funkcija FV

Če pa mesečno plačujemo le 1.000,00 USD, imamo po 20 letih še vedno dolg.

Funkcija FV

1/10 Dokončano! Več o finančnih funkcijah>
Pojdi na naslednje poglavje: Statistične funkcije^