Excel

Izvlecite datum iz datuma in ure

Extract Date From Date

Formula Excel: Izvlecite datum iz datuma in ureSplošna formula | _+_ | Povzetek

Če želite izvleči del datuma datuma, ki vsebuje čas (tj. Datum in čas), lahko uporabite funkcijo INT. V prikazanem primeru je formula v celici D5:

= INT (date)
Pojasnilo

Excel obravnava datume in čas z uporabo sheme, v kateri datumi so serijske številke in časi so delne vrednosti . Na primer 1. junij 2000 ob 12:00 je v Excelu predstavljen kot številka 36678,5, kjer je 36678 del datuma in .5 časovni del.

Če imate datume, ki vključujejo čas, lahko uporabite Funkcija INT izvleči le del datuma. Funkcija INT vrne celoštevilčni del števila, ki vključuje decimalno vrednost.

Torej, ob predpostavki, da A1 vsebuje datum in čas, 1. junij 2000 ob 12.00 (kar ustreza številki 36678.5), spodnja formula vrne le del datuma (36678):

kako ustvariti pravilo za preverjanje veljavnosti podatkov v
 
= INT (B5)

Časovni del vrednosti (delni del) se zavrže. Če si želite ogledati rezultat, oblikovan kot datum, uporabite a format številke datuma . Uporabite obliko datuma ne vključuje časa . V nasprotnem primeru bo ura prikazana kot 12.00.Avtor Dave Bruns


^