Excel

Funkcija Excel WORKDAY

Excel Workday Function

Excel WORKDAY funkcijaPovzetek

Funkcija Excel WORKDAY vzame datum in vrne najbližji delovni dan v prihodnosti ali preteklosti glede na vrednost odmika, ki jo navedete. S funkcijo WORKDAY lahko izračunate stvari, kot so datumi pošiljanja, datumi dostave in datumi zaključka, pri katerih je treba upoštevati delovne in proste dneve.Namen Pridobite datum n delovnih dni v prihodnosti ali preteklosti Vrnjena vrednost Serijska številka, ki predstavlja določen datum v Excelu. Sintaksa = WORKDAY (datum začetka, dnevi, [prazniki]) Argumenti
  • začetni datum - datum začetka.
  • dnevi - Delovni dnevi pred ali po začetnem datumu.
  • prazniki - [neobvezno] Seznam datumov, ki jih je treba šteti za proste dneve.
Različica Excel 2003 Opombe o uporabi

Funkcija WORKDAY določa datum, ki predstavlja „najbližji“ delovni dan N dni v preteklosti ali prihodnosti. DELOVNI DAN se lahko uporabi za izračun rokov, datumov dostave in drugih datumov, ki bi morali izključevati neradne dni.

Za izračun prihodnjih datumov uporabite pozitivno število dni, za pretekle datume pa negativno število.

Opomba: WORKDAY ne vključuje začetnega datuma kot delovnega dne, ko izračuna končni datum.

Vikendi

WORKDAY privzeto izključuje vikende (sobota in nedelja). Če morate prilagoditi, kateri dnevi v tednu veljajo za vikend, uporabite bolj robustne DELOVNI DAN.INTL funkcijo.

^