Excel

Excel WEEKNUM funkcija

Excel Weeknum Function

Excel WEEKNUM funkcijaPovzetek

Funkcija Excel WEEKNUM vzame datum in vrne številko tedna (1-54), ki ustreza tednu v letu. Funkcija WEEKNUM začne šteti s tednom, ki vsebuje 1. januar. Privzeto se tedni začnejo v nedeljo.

pogojno oblikovanje na podlagi vrednosti celice
Namen Pridobite številko tedna za določen datum Vrnjena vrednost Število med 1 in 54. Sintaksa = WEEKNUM (zaporedna_številka, [vrnitev_vrsta]) Argumenti
  • serial_num - Veljavni datum Excel v obliki zaporedne številke.
  • return_type - [neobvezno] Dan, ko se začne teden. Privzeto je 1.
Različica Excel 2003 Opombe o uporabi

Funkcija WEEKNUM začne šteti s tednom, ki vsebuje 1. januar return_type argument nadzoruje, kateri dan v tednu se uporablja za začetek nove številke tedna. Vrsta_vračanja ni obvezna in je privzeto 1.

Pri return_type 1-17 je teden 1 v določenem letu dodeljen tednu, ki vsebuje 1. januar. Pri return_type 21 je 1. teden teden, ki vsebuje prvi četrtek v letu, ki sledi ISO 8601 .

Vrni_vrsti Začne se teden
1 (privzeto) Nedelja
2 Ponedeljek
enajst Ponedeljek
12 Torek
13 Sreda
14 Četrtek
petnajst Petek
16 Sobota
17 Nedelja
enaindvajset Ponedeljek (glej opombo zgoraj)


^