Excel

Excel ROW funkcija

Excel Row Function

Excel ROW funkcijaPovzetek

Funkcija Excel ROW vrne številko vrstice za sklic. Na primer, ROW (C5) vrne 5, saj je C5 peta vrstica v preglednici. Če referenca ni podana, vrne ROW številko vrstice celice, ki vsebuje formulo.Namen Pridobite številko vrstice sklica Vrnjena vrednost Številka, ki predstavlja vrstico. Sintaksa = ROW ([sklic]) Argumenti
  • sklic - [neobvezno] Sklic na celico ali obseg celic.
Različica Excel 2003 Opombe o uporabi

Funkcija ROW vrne številko vrstice za celico ali obseg. Na primer = ROW (C3) vrne 3, saj je C3 tretja vrstica v preglednici. Če referenca ni podana, vrne ROW številko vrstice celice, ki vsebuje formulo. Če kot referenco navedete obseg, bo ROW vrnil številko prve vrstice v obsegu.

excel referenčno ime zavihka v formuli

Primeri

Naslednje formule prikazujejo, kako je mogoče uporabiti funkcijo ROW:

če to in to potem tisto
 
= ROW (A3) // returns 3 = ROW (D5) // returns 5 = ROW (F10:J15) // returns 10

Funkcija ROW vrne številko vrstice na delovnem listu. Če morate poiskati številko vrstice, glejte Funkcija MATCH . Uporabi Funkcija ROWS za štetje števila vrstic v sklicu.

Opombe:  • Referenca je neobvezna in bo privzeto nastavljena na celico, v kateri obstaja funkcija ROW.
  • Referenca ne more vsebovati več referenc ali naslovov.


^