Excel

Funkcija Excel RANK

Excel Rank Function

Excel RANK funkcijaPovzetek

Funkcija Excel RANK vrne uvrstitev številske vrednosti v primerjavi s seznamom drugih številskih vrednosti. RANK lahko uvrsti vrednosti od največje do najmanjše (t.j. najvišja prodaja), pa tudi od najmanjše do največje (t.j. najhitrejši čas).excel funkcija za pretvorbo besedila v številko
Namen Uvrsti število v obseg številk Vrnjena vrednost Številka, ki označuje uvrstitev. Sintaksa = RANK (število, ref, [vrstni red]) Argumenti
  • številko - Število za uvrstitev.
  • ref - Obseg, ki vsebuje številke za uvrstitev.
  • naročilo - [neobvezno] Ali naj se razvrsti po naraščajočem ali padajočem vrstnem redu.
Različica Excel 2003 Opombe o uporabi

Funkcija Excel RANK dodeli uvrstitev številski vrednosti v primerjavi s seznamom drugih številskih vrednosti. Uporabite RANK, če želite prikazati uvrstitev številskih vrednosti na seznamu. Vrednosti na seznamu pred uporabo RANK ni treba razvrščati.

Nadzor vrstnega reda

Funkcija rank ima dva načina delovanja, ki ju nadzira naročilo prepir. Če želite vrednosti uvrstiti, kjer je največja vrednost na prvem mestu, nastavite naročilo na nič (0). Na primer z vrednostmi 1-5 v razponu A1: A5:

 
= RANK (A1,A1:A5,0) // descending, returns 5 = RANK (A1,A1:A5,1) // ascending, returns 1

Naročilo nastavite na nič (0), če želite uvrstiti nekaj takega kot najboljša prodaja, kjer bi morala biti največja prodajna številka na prvem mestu, naročilo pa na eno (1), če želite uvrstiti nekaj podobnega rezultatom dirke, kjer je najkrajši ( najhitreje) čas naj se uvrsti na prvo mesto.

Podvojeni

Funkcija RANK bo podvojenim vrednostim dodelila isti rang. Na primer, če ima določena vrednost rang 3 in sta v podatkih dva primerka vrednosti, bo funkcija RANK dodelila oba primera rang 3. Naslednji dodeljeni rang bo 5, nobeni vrednosti pa ne bo dodeljena ocena 4. Če so vezane vrste problem, je eno od rešitev, da uporabite strategija prekinitve .Opomba: Funkcija RANK je zdaj razvrščena kot združljivostna funkcija . Microsoft priporoča RANK.EQ ali RANK.AVG namesto tega uporabiti.

Opombe

  1. Privzeto za naročilo je nič (0). Če naročilo je 0 ali izpuščen, številko je uvrščen glede na številke, razvrščene po padajočem vrstnem redu: manjša števila prejmejo višjo vrednost uvrstitve, največja vrednost na seznamu pa bo uvrščena na prvo mesto.
  2. Če naročilo je 1, številko je uvrščen glede na številke, razvrščene po naraščajočem vrstnem redu: manjša števila prejmejo nižjo vrednost uvrstitve, najmanjša vrednost na seznamu pa bo uvrščena na prvo mesto.
  3. Vrednosti na seznamu pred uporabo funkcije RANK ni treba razvrščati.
  4. V primeru enakosti (tj. Seznam vsebuje dvojnike) bo RANK vsakemu nizu dvojnikov dodelila isto vrednost uvrstitve.
  5. Neka dokumentacija nakazuje ref je lahko obseg ali niz, vendar se prikaže ref mora biti obseg.


^