Excel

Funkcija Excel RADIANS

Excel Radians Function

Funkcija Excel RADIANSPovzetek

Funkcija Excel RADIANS pretvori stopinje v radiane. Na primer = RADIANS (180) vrne 3,1415 ali vrednost π (pi).

Namen Pretvori stopinje v radiane Povratna vrednost Radiani Sintaksa = RADIANS (kot) Argumenti
  • kot - Kot v stopinjah za pretvorbo v radiane.
Različica Excel 2003 Opombe o uporabi

Funkcija RADIANS sprejme kot v stopinjah in ga pretvori v radiane. Radiani merijo kote s polmerom kroga. Na primer, za pretvorbo kota 45 stopinj v radiane je formula naslednja:

 
= RADIANS (45) // Returns 0.785 or π/4

Pojasnilo

Radiani so merska enota za kroge

TO radian je enaka količini vrtenja, ki je potrebna za prehod enega polmera vzdolž oboda kroga, kot je prikazano na zgornji sliki. Polno vrtenje ali 360 ° v radianih je enako vrednosti 2π. Pol rotacija ali 180 ° v radianih je enaka vrednosti geometrijske konstante π (pi) .

 
=  RADIANS (360) =2* PI () // A full rotation is 6.283...
 
=  RADIANS (180) = PI () // A half rotation is 3.141...

Opombe

  • Za pretvorbo radianov v stopinje glejte STEPENI funkcija .
  • Polno vrtenje (360 °) v radianih je enako 6.283 ali 2π
  • Pol rotacija (180 °) v radianih je enaka 3,142 ali π (pi).


^