Excel

Excel PI funkcija

Excel Pi Function

Excel PI funkcijaPovzetek

Funkcija Excel PI vrne vrednost geometrijske konstante π (pi). Vrednost predstavlja polovično vrtenje v sistemu radianskega kota. Konstanta se pojavlja v številnih formulah, ki se nanašajo na krog, na primer na površino kroga.Namen Pridobi vrednost π Vrnilna vrednost 3.14159265358979 Sintaksa = PI () Argumenti Različica Excel 2003 Opombe o uporabi

Funkcija PI vrne vrednost π (pi) natančno na 15 mest. Vrednost π predstavlja pol obračanja radiani in se pojavlja v številnih formulah, ki se nanašajo na krog.

 
= PI () // Returns 3.14159265358979

Primer #1

Konstanta π se pojavlja v številnih matematičnih formulah, ki se nanašajo na krog. Formula za obseg kroga je 2πr. Glede na polmer 3 je ista formula v Excelu:

 
=2* PI ()*3 // circumference of circle, r=3

Primer #2

Območje, obdano s krogom s polmerom (r), je definirano z naslednjo formulo: πr2. S polmerom v celici A1 je ista formula v Excelu s funkcijo PI ():

 
= PI ()*A1^2

Primer #3

Za pretvorbo kota, izmerjenega v radianih v smislu π, je STEPENI funkcija lahko uporabite za pridobitev ustreznega kota v stopinjah: 
= DEGREES ( PI ()) // Returns 180° = DEGREES (2* PI ()) // Returns 360°

Glej wumbo.net za podrobnejše razlage ključnih matematičnih pojmov in formul.^