Excel

Excel NPER funkcija

Excel Nper Function

Excel NPER funkcijaPovzetek Funkcija Excel NPER je finančna funkcija, ki vrne število obdobij za posojilo ali naložbo. S funkcijo NPER lahko dobite število plačilnih obdobij za posojilo glede na znesek, obrestno mero in znesek rednih plačil. Namen Pridobi število obdobij za posojilo ali naložbo Donosna vrednost Število obdobij Sintaksa = NPER (obrestna mera, pmt, pv, [fv], [vrsta]) Argumenti
  • oceniti - Obrestna mera na obdobje.
  • pmt - Plačilo za vsako obdobje.
  • pv - Sedanja vrednost ali skupna vrednost vseh plačil zdaj.
  • fv - [neobvezno] Prihodnja vrednost ali denarno stanje, ki ga želite po zadnjem plačilu. Privzeto na 0.
  • tip - [neobvezno] Ko plačate. 0 = konec obdobja. 1 = začetek obdobja. Privzeto je 0.
Različica Excel 2003 Opombe o uporabi

S funkcijo NPER lahko dobite število plačilnih obdobij za posojilo (ali naložbo) glede na znesek, obrestno mero in znesek periodičnega plačila.Opombe:

  • PMT običajno vključuje glavnico in obresti, ne pa tudi davkov, plačil rezerv ali pristojbin.
  • Prepričajte se, da dobavljate oceniti skladno z obdobji. Na primer, če je letna obrestna mera 12 odstotkov, uporabite 12%/12 for oceniti da NPER vrne obdobja v mesecih.


^