Excel

NOMINALNA funkcija Excel

Excel Nominal Function

Excel NOMINALNA funkcijaPovzetek

Excel NOMINALNA funkcija vrne nominalno obrestno mero glede na efektivno letno obrestno mero in število obdobij seštevanja na leto. Učinkovita stopnja je dejanska stopnja zaradi sestave. Nominalna obrestna mera je običajno navedena stopnja.

Namen Pridobite letno nominalno obrestno mero Donosna vrednost Nominalna obrestna mera Sintaksa = NOMINALNO (efekt_cena, npery) Argumenti
  • stopnja učinka - efektivna letna obrestna mera.
  • npery - Število obdobij seštevanja na leto.
Različica Excel 2003 Opombe o uporabi

Funkcija Excel NOMINAL izračuna nominalno obrestno mero glede na efektivno letno obrestno mero in število obdobij seštevanja na leto. Nominalna obrestna mera je običajno navedena obrestna mera za finančni produkt. Učinkovita letna obrestna mera je obrestna mera, ki je dejansko zaslužena zaradi seštevanja. Na primer, z efektivno obrestno mero 6,14% in četrtletnimi zneski obresti, NOMINALNI donos 6,00%:

kako iskati po vseh zavihkih v
 
= NOMINAL (0.0614,4) // returns 0.06

V prikazanem primeru je kopirana formula v D6:

kako dodati enačbo v
 
= NOMINAL (B6,C6)

Rezultat oblikujte v odstotkih za prikaz s simbolom %.

Opombe

  • Npery mora biti celo število (Excel bo skrajšal, če ne).
  • Učinkovita stopnja mora biti med 0 in 1.


^