Excel

Excel MMULT funkcija

Excel Mmult Function

Excel MMULT funkcijaPovzetek

Funkcija Excel MMULT vrne matrični produkt dveh nizov. Rezultat matrike vsebuje enako število vrstic kot matrika1 in enako število stolpcev kot matrika2. Če vrnete več rezultatov v matriko na delovnem listu, vnesite kot formulo matrike s kontrolnikom + shift + enter.Namen Izvedba množenja matrik Vrnjena vrednost Matrični produkt dveh nizov Sintaksa = MMULT (matrika1, matrika2) Argumenti
  • matrika1 - Prvi niz za množenje.
  • matrika 2 - Drugi niz za množenje.
Različica Excel 2003 Opombe o uporabi

Funkcija MMULT vrne matrični produkt dveh nizov. Število stolpcev od matrika1 mora biti enako številu vrstic matriko 2. Rezultat matrike bo vseboval enako število vrstic kot matrika1 in enako število stolpcev kot matrika 2 . Niz 4 x 2 lahko na primer pomnožite z matriko 2 x 2, da dobite rezultat matrike 4 x 2.

Če vrnete več rezultatov v matriko na delovnem listu, vnesite kot formula večceličnih nizov s kontrolo + shift + enter.

kako narediti ali izjavo v

Opombe:

  • Nizovi morajo vsebovati samo številke.
  • Stolpci v matrika1 mora biti enak vrsticam matrika 2 .
  • Polje1 in Niz 2 lahko podamo kot obsege celic, konstante matrike ali reference.
  • Formule, ki vračajo matrike, je treba vnesti kot formule matrike s pomočjo control + shift + enter.
  • MMULT vrne #VALUE! napaka, če so v njem celice matrika1 in matrika 2 niso številke ali če matrika1 stolpci niso enaki matrika 2 vrstice.


^