Excel

Excel MEDIAN funkcija

Excel Median Function

Excel MEDIAN funkcijaPovzetek

Funkcija MEDIAN vrne mediano (srednjo številko) v skupini dobavljenih številk. Na primer = MEDIAN (1,2,3,4,5) vrne 3.

Namen Pridobite mediano skupine številk Vrnjena vrednost Število, ki predstavlja mediano. Sintaksa = SREDNJI (številka1, [številka2], ...) Argumenti
  • številka 1 - Sklic na številko ali celico, ki se nanaša na številske vrednosti.
  • številka 2 - [neobvezno] Številka ali celica, ki se nanaša na številske vrednosti.
Različica Excel 2003 Opombe o uporabi
  • Ko je skupno število predloženih številk liho, se mediana izračuna kot srednje število v skupini.
  • Ko je skupno število dobavljenih številk enakomerno, se mediana izračuna kot povprečje dveh številk na sredini.
  • Celice, ki vsebujejo besedilo, logične vrednosti ali brez vrednosti, se prezrejo.
  • Številke lahko dobavimo kot številke, obsege, imenovane obsege ali sklice na celice, ki vsebujejo številske vrednosti. Do 255 številke se lahko dobavi.


^