Excel

Excel LOOKUP funkcija

Excel Lookup Function

Excel LOOKUP funkcijaPovzetek

Funkcija Excel LOOKUP izvede približno iskanje ujemanja v obsegu enega stolpca ali ene vrstice in vrne ustrezno vrednost iz drugega obsega enega stolpca ali ene vrstice. Privzeto vedenje LOOKUP -a je uporabno za reševanje določenih težav v Excelu.Namen Poiščite vrednost v obsegu enega stolpca Vrnjena vrednost Vrednost v vektorju rezultata. Sintaksa = LOOKUP (lookup_value, lookup_vector, [result_vector]) Argumenti
  • lookup_value - Vrednost za iskanje.
  • lookup_vector -Obseg ene vrstice ali enega stolpca za iskanje.
  • result_vector -[neobvezno] Enovrstični ali en stolpčni obseg rezultatov.
Različica Excel 2003 Opombe o uporabi

Opomba: Ta stran opisuje vektorsko obliko funkcije LOOKUP. V tem primeru se vektor nanaša na en stolpec ali enovrstični obseg.

pogojno oblikovanje na podlagi besedila v drugi celici

S funkcijo LOOKUP poiščite vrednost v obsegu z enim stolpcem ali eno vrstico in pridobite vrednost z istega položaja v drugem obsegu z enim stolpcem ali eno vrstico. Funkcija iskanja ima dve obliki, vektorsko in matrično. Ta članek opisuje vektorsko obliko.

kako uvoziti datoteke v

LOOKUP ima privzeto vedenje, zaradi česar je uporabno pri reševanju določenih težav (tj. Pridobivanje približne ujemajoče se vrednosti namesto položaja, poiščite vrednost v zadnji neprazni celici v vrstici ali stolpcu itd.). LOOKUP predpostavlja, da so vrednosti v lookup_vector razvrščene po naraščajočem vrstnem redu in vedno izvede približno ujemanje. Ko LOOKUP ne najde ujemanja, se bo ujemal z naslednjo najmanjšo vrednostjo.

  • LOOKUP to predvideva lookup_vector je razvrščeno po naraščajočem vrstnem redu.
  • Kdaj iskalna vrednost ni mogoče najti, LOOKUP se bo ujemal z naslednjo najmanjšo vrednostjo.
  • Kdaj lookup_value je večja od vseh vrednosti v lookup_vector , LOOKUP se ujema z zadnjo vrednostjo.
  • Kdaj lookup_value je manjša od vse (tj. prve) vrednosti v lookup_vector , LOOKUP vrne #N/A.
  • result_vector mora biti enake velikosti kot lookup_vector .
  • LOOKUP ne razlikuje med velikimi in malimi črkami


^