Excel

Excel LOG funkcija

Excel Log Function

Excel LOG funkcijaPovzetek

Funkcija Excel LOG vrne logaritem danega števila z uporabo priložene osnove. Osnovni argument je privzeto 10, če ni naveden.4 vstavite funkcijo vlookup v celico c5, da prikažete stroške zvonjenja za prvega učenca. 14.
Namen Pridobite logaritem števila Vrnjena vrednost Logaritma Sintaksa = LOG (število, [osnova]) Argumenti
  • številko - Številka, za katero želite logaritem.
  • bazo - [neobvezno] Osnova logaritma. Privzeto na 10.
Različica Excel 2003 Opombe o uporabi

Funkcija LOG vam omogoča, da dobite logaritem števila z določeno osnovo.^