Excel

Excel GEOMEAN funkcija

Excel Geomean Function

Excel GEOMEAN funkcijaPovzetek

Funkcija Excel GEOMEAN vrne geometrijsko sredino za niz numeričnih vrednosti. Za izračun povprečne stopnje donosa s spremenljivimi stopnjami se lahko uporabi geometrijska sredina.kako izračunati log2 v
Namen Izračunaj geometrijsko povprečje Vrnjena vrednost Izračunana sredina Sintaksa = GEOMEAN (število1, [število2], ...) Argumenti
  • številka 1 - Prva vrednost ali referenca.
  • številka 2 - [neobvezno] Druga vrednost ali referenca.
Različica Excel 2003 Opombe o uporabi

Funkcija Excel GEOMEAN izračuna geometrijsko sredino. Geometrijska sredina je povprečna stopnja donosa niza vrednosti, izračunana z uporabo produktov izrazov. Splošna formula za geometrijsko sredino n številk je n -ta korenina njihovega produkta. Na primer:

 
= GEOMEAN (4,9) // returns 6

Dolgoročni izračun bi bil:

 
=(4*9)^(1/2) =(36)^(1/2) =6

Aritmetična sredina bi bila (4 + 9)/2 = 6,5.

kako razdelim celico v

V prikazanem primeru se GEOMEAN uporablja za izračun sestavljene letne stopnje rasti. Za to uporabimo vrednosti faktorja rasti v stolpcu D v funkciji GEOMEAN, nato odštejemo 1. Formula v G7 je: 
= GEOMEAN (D6:D10)-1

Opombe

  1. Argumenti so lahko številke, imena, matrike ali sklici, ki vsebujejo številke.
  2. Prazne celice in celice, ki vsebujejo besedilo ali logične vrednosti, se ne upoštevajo.


^