Excel

Excel EXP funkcija

Excel Exp Function

Excel EXP funkcijaPovzetek

Funkcija Excel EXP vrne rezultat konstante e, dvignjene na moč števila. Konstanta e je številska konstanta, ki se nanaša na eksponentno rast in upad, katere vrednost je približno 2,71828. Funkcija EXP je obratno od funkcije LN (naravni logaritem).Namen Poišči vrednost e, dvignjeno na moč števila Vrnitev vrednosti Konstanta e, zvišana na moč števila Sintaksa = EXP (število) Argumenti
  • številko - Moč, na katero se dvigne e.
Različica Excel 2003 Opombe o uporabi

Funkcija EXP najde vrednost konstante In dvignjeno na določeno številko, zato si funkcijo EXP lahko predstavljate kot In ^(število), kjer je e ≈ 2,718. Z eksponentno funkcijo lahko dobimo vrednost In tako, da kot argument posredujete številko 1.

 
= EXP (0) // returns 1 = EXP (1) // returns 2.71828182846 (the value of e) = EXP (2) // returns 7.38905609893

Eksponentna funkcija modelira eksponentno rast in ima edinstveno lastnost, pri kateri je izhod funkcije na določeni točki sorazmeren s hitrostjo spremembe funkcije na tej točki. Inverzna eksponentna funkcija je naravni logaritem ki predstavlja nasprotje eksponentne rasti, eksponentnega razpada.

Graf eksponentne funkcije

Za podrobnejšo razlago glej wumbo.net .Opombe

  • e pomeni Eulerjevo število.
  • Število e je znano iracionalno število in eno najpomembnejših številk v matematiki.
  • Prve številke e so: 2.718281828459 ...
  • e je osnova naravnih logaritmov, ki jih je izumil John Napier.


^