Excel

Excel EXACT funkcija

Excel Exact Function

Excel EXACT funkcijaPovzetek

Funkcija Excel EXACT primerja dva besedilna niza ob upoštevanju velikih in malih črk ter vrne TRUE, če sta enaka, in FALSE, če ne. EXACT razlikuje velike in male črke.Namen Primerjava dveh besedilnih nizov Vrnjena vrednost Logična vrednost (TRUE ali FALSE) Sintaksa = EXACT (text1, text2) Argumenti
  • besedilo1 - Prvi besedilni niz za primerjavo.
  • besedilo 2 - Drugi niz besedila za primerjavo.
Različica Excel 2003 Opombe o uporabi

Funkcija EXACT primerja dva besedilna niza na velike in male črke. Če sta oba niza popolnoma enaka, EXACT vrne TRUE. Če oba niza nista enaka (ob upoštevanju velikih in malih črk), EXACT vrne FALSE.

Primeri

Spodaj sta dva primera funkcije EXACT, ki se uporablja s trdo kodiranimi nizi. V prvem primeru so nizi enaki, v drugem primeru je razlika le velika črka 'A':

 
= EXACT ('apple','apple') // returns TRUE = EXACT ('Apple','apple') // returns FALSE

V prikazanem primeru je formula v D6, skopirana v stolpec, naslednja:

 
= EXACT (B6,C6)

V formuli lahko uporabite tudi običajni znak enako (=), vendar primerjava ne razlikuje velikih in malih črk: 
=('Apple'='apple') // returns TRUE


^