Excel

Excel DB funkcija

Excel Db Function

Excel DB funkcijaPovzetek

Funkcija Excel DB vrne amortizacijo sredstva za določeno obdobje z uporabo metode stacionarnega padajočega stanja. Izračun temelji na začetnih stroških sredstva, reševalni vrednosti, številu obdobij, v katerih se sredstvo amortizira, in po izbiri številu mesecev v prvem letu.

Namen Amortizacija - stanje s stalnim upadanjem Vračljiva vrednost Amortizacija v danem obdobju Sintaksa = DB (stroški, reševanje, življenjska doba, obdobje, [mesec]) Argumenti
  • stroški - Začetna cena sredstva.
  • reševanje - vrednost sredstva na koncu amortizacije.
  • življenje - Obdobja, za katera se sredstvo amortizira.
  • obdobje - Obdobje obračuna amortizacije za.
  • mesec - [neobvezno] Število mesecev v prvem letu. Privzeto na 12.
Različica Excel 2003 Opombe o uporabi

Funkcija Excel DB vrne amortizacijo sredstva za določeno obdobje z uporabo metode stacionarnega padajočega stanja. Izračunana amortizacija temelji na začetni nabavni vrednosti sredstva, reševalni vrednosti, številu obdobij, v katerih se sredstvo amortizira, in po izbiri številu mesecev v prvem letu.

V prikazanem primeru je kopirana formula v C6:

 
= DB (cost,salvage,life,B6)

kje imenovanih obsegov so „stroški“ = G4, „reševanje“ = G5 in „življenjska doba“ = G6.

Izračun salda s stalnim upadanjem

Da bi Excel uporabil za izračun amortizacije na podlagi stanja s stalnim upadanjem, Excel uporablja naslednjo formulo: 
rate=1-((salvage/cost)^(1/life))

Za izračun amortizacije za vsako leto Excel uporablja formulo, kot je ta:

 
=(cost-prior depreciation)*rate

Amortizacija za prvo in lansko leto pa se obračunava drugače mesec prepir. Spodnja tabela prikazuje izračun, ki se uporablja za amortizacijo sredstva v obdobju 5 let. Če je priloženo 3 mesec , amortizacija prvo leto temelji samo na 3 mesecih, amortizacija zadnje leto pa na 9 mesecih.

Leto Izračun amortizacije
1 = cena * stopnja * mesec / 12
2 = (nabavna vrednost - predhodna amortizacija) * stopnja
3 = (nabavna vrednost - predhodna amortizacija) * stopnja
4 = (nabavna vrednost - predhodna amortizacija) * stopnja
5 = ((nabavna vrednost - predhodna amortizacija) * stopnja * (12 mesecev)) / 12


^