Excel

Excel CUMPRINC funkcija

Excel Cumprinc Function

Excel CUMPRINC funkcijaPovzetek Funkcija Excel CUMPRINC je finančna funkcija, ki vrača kumulativno glavnico, plačano za posojilo med začetnim in končnim obdobjem. S CUMPRINC lahko izračunate in preverite skupno glavnico, plačano za posojilo, ali glavnico, plačano med poljubnima dvema plačilnima obdobjema. Namen Pridobite kumulativno glavnico, plačano za posojilo Donosna vrednost Glavni znesek Sintaksa = CUMPRINC (stopnja, nper, pv, začetno_obdobje, končno_obdobje, vrsta) Argumenti
  • oceniti - Obrestna mera na obdobje.
  • nDue - Skupno število plačil za posojilo.
  • pv - Sedanja vrednost ali skupna vrednost vseh plačil zdaj.
  • start_period - Prvo plačilo v izračunu.
  • end_period - Zadnje plačilo v izračunu.
  • tip - Ko zapadejo plačila. 0 = konec obdobja. 1 = začetek obdobja.
Različica Excel 2003 Opombe o uporabi
  1. Bodite skladni z vložki za stopnjo. Na primer za 5-letno posojilo s 4,5% letnimi obrestmi vnesite obrestno mero kot 4,5%/12.
  2. Vrednost posojila (pv) je treba vnesti kot pozitivno vrednost.


^