Excel

Excel CUMIPMT funkcija

Excel Cumipmt Function

Excel CUMIPMT funkcijaPovzetek Funkcija Excel CUMIPMT je finančna funkcija, ki vrača kumulativne obresti, plačane za posojilo med začetnim in končnim obdobjem. S CUMIPMT lahko izračunate in preverite skupne obresti, plačane za posojilo, ali obresti, plačane med poljubnima dvema plačilnima obdobjema. Namen Pridobite kumulativne obresti za posojilo Donosna vrednost Znesek obresti Sintaksa = CUMIPMT (stopnja, nper, pv, začetno_obdobje, končno_obdobje, vrsta) Argumenti
  • oceniti - Obrestna mera na obdobje.
  • nDue - Skupno število plačil za posojilo.
  • pv - Sedanja vrednost ali skupna vrednost vseh plačil zdaj.
  • start_period - Prvo plačilo v izračunu.
  • end_period - Zadnje plačilo v izračunu.
  • tip - Ko zapadejo plačila. 0 = konec obdobja. 1 = začetek obdobja.
Različica Excel 2003 Opombe o uporabi
  1. Bodite skladni z vložki za stopnjo. Na primer za 5-letno posojilo s 4,5% letnimi obrestmi vnesite obrestno mero kot 4,5%/12.
  2. Vrednost posojila (pv) je treba vnesti kot pozitivno vrednost.


^