Excel

Excel COS funkcija

Excel Cos Function

Excel COS funkcijaPovzetek

Funkcija Excel COS vrne kosinus kota v radianih. Za dobavo kota COS v stopinjah uporabite funkcijo RADIANS za pretvorbo v radiane.Namen Pridobite kosinus kota v radianih. Vrnjena vrednost Kosinusna vrednost Sintaksa = COS (število) Argumenti
  • številko - Kot v radianih, za katerega želite kosinus.
Različica Excel 2003 Opombe o uporabi

Funkcija COS vrne kosinus kota v radianih. V geometrijskem smislu kosinus kota vrne razmerje sosednje stranice pravokotnega trikotnika nad njegovo hipotenuzo. Na primer, kosinus PI ()/6 radianov (30 °) vrne razmerje 0,866.

kako dobiti standardni odklon v
 
= COS ( PI ()/6) // Returns 0.886

Uporaba stopinj

Za dobavo kota COS v stopinjah pomnožite kot s PI ()/180 ali uporabite funkcijo RADIANS za pretvorbo v radiane. Če želite na primer doseči COS 60 stopinj, lahko uporabite eno od spodnjih formul:

 
= COS (60* PI ()/180) = COS ( RADIANS (60))

Pojasnilo

Graf funkcije kosinusa

Zgornji graf kosinusa prikazuje izhod funkcije za vse kote od 0 do popolne rotacije. Geometrijsko funkcija vrne x -komponenta točke, ki ustreza kotu na enoti kroga. Ker kosinus kota vrača razmerje, bo izhod funkcije vedno v območju [-1, 1].kako naključno razvrstiti stolpec v

Graf z dovoljenjem wumbo.net^