Excel

Excel CONVERT funkcija

Excel Convert Function

Excel CONVERT funkcijaPovzetek

Funkcija Excel CONVERT pretvori število v enem merilnem sistemu v drugega. Na primer, lahko uporabite CONVERT za pretvorbo čevljev v metre, funtov v kilograme, Fahrenheita v Celzija, galonov v litre in za številne druge pretvorbe enot.Namen Pretvorite merske enote Povratna vrednost Številka v novem merilnem sistemu Sintaksa = CONVERT (število, od_ enote, do_ enote)
  • številko - Številčna vrednost za pretvorbo.
  • from_unit - Začetne enote za število.
  • to_unit - Končne enote za rezultat.
Različica Excel 2003 Opombe o uporabi

Funkcija CONVERT pretvori število v enem merilnem sistemu v drugega. Na primer, lahko uporabite CONVERT za pretvorbo čevljev v metre, funtov v kilograme, galonov v litre in za številne druge pretvorbe enot.

Primeri

Spodnje formule uporabljajo funkcijo CONVERT za pretvorbo jardov v metre, Celzija v Fahrenheita, galonov v litre in kvadratnih metrov v kvadratne jarde:

kako ustvariti matriko v
 
= CONVERT (100,'yd','m') // returns 91.44 = CONVERT (22,'C','F') // returns 71.6 = CONVERT (1,'gal','l') // returns 3.79 = CONVERT (100,'m2','ft2') // returns 1076.39

Merske enote

Spodnje tabele prikazujejo enote, ki so na voljo funkciji CONVERT v vsaki kategoriji. V vseh primerih lahko enoto uporabite za enoto ali enoto v isti kategoriji. Opomba: funkcija CONVERT razlikuje velike in male črke.

Utež , Razdalja , Čas , Pritisk , Sila , Energija , Moč , Magnetizem , Temperatura , Tekočina , Glasnost , Območje , Informacije , Metrične predpone , Binarne predponekako vstopiti v
Teža in masa Enota
Gram 'g'
Polž 'sg'
Masa funtov (avoirdupois) 'lbm'
U (enota atomske mase) 'ti'
Unce mase (avoirdupois) 'ozm'
Zrna 'žito'
Ameriška (kratka) sto težka 'cwt' ali 'shweight'
Imperial stotnik 'uk_cwt' ali 'lcwt' ('težka')
Kamen 'kamen'
Vaš 'tvoj'
Cesarska tona 'uk_ton' ali 'LTON' ('brton')
Razdalja Enota
Merilnik 'm'
Statut milja 'jaz'
Pomorska milja 'Nmi'
Palec 'in'
Noga 'ft'
Dvorišče 'yd'
Angstrom 'the'
On 'on'
Svetlobno leto 'steklo'
Parsec 'parsec' ali 'pc'
Pica (1/72 palca) 'Picapt' ali 'Pica'
Pica (1/6 palca) 'pica'
Raziskovalna milja ZDA (statutarna milja) 'survey_mi'
Čas Enota
Leto 'the'
Dan 'dan' ali 'd'
Ura 'hr'
Minuta 'mn' ali 'min'
Drugič 'sec' ali 's'
Pritisk Enota
Pascal 'Pa' (ali 'p')
Atmosfera 'atm' (ali 'at')
mm živega srebra 'mmHg'
PSI 'psi'
Posuši 'Suho'
Sila Enota
Newton 'N'
Dyne 'dyn' (ali 'dy')
Sila funtov 'lbf'
Ribnik 'ribnik'
Energija Enota
Joule 'J'
Grozno 'In'
Termodinamične kalorije 'c'
IT kalorije 'cal'
Elektronski volt 'eV' (ali 'ev')
Konjske moči-ura 'HPh' (ali 'hh')
Watt-ura 'Wh' (ali 'wh')
Nožni funt 'flb'
BTU 'BTU' (ali 'btu')
Moč Enota
Konjske moči 'HP' (ali 'h')
Konjske moči ''
Watt 'W' (ali 'w')
Magnetizem Enota
Tesla 'T'
Gauss 'ga'
Temperatura Enota
Stopinja Celzija 'C' (ali 'cel')
Stopinja Fahrenheit 'F' (ali 'fah')
Kelvin 'K' (ali 'kel')
Stopinje Rankine 'Uvrstitev'
Stopnje Réaumur 'Reau'
Mera tekočine Enota
Čajna žlička 'tsp'
Sodobna žlička 'tspm'
Žlico 'tbs'
Unce tekočine 'oz'
Pokal 'skodelica'
Ameriški pint 'pt' (ali 'us_pt')
Britanski pint 'uk_pt'
Četrtina 'qt'
Imperial quart (Združeno kraljestvo) 'uk_qt'
Galona 'gal'
Cesarski galon (Združeno kraljestvo) 'uk_gal'
Liter 'l' ali 'L' ('lt')
Glasnost Enota
Kubični angstrom 'ang3' ali 'ang^3'
Ameriški sod za nafto 'sod'
ZDA bushel 'bushel'
Kubične noge 'ft3' ali 'ft^3'
Kubični palec 'in3' ali 'in^3'
Kubično svetlobno leto 'ly3' ali 'ly^3'
Kubični meter „m3“ ali „m^3“
Cubic Mile 'mi3' ali 'mi^3'
Kubično dvorišče 'yd3' ali 'yd^3'
Kubična navtična milja 'Nmi3' ali 'Nmi^3'
Cubic Pica 'Picapt3', 'Picapt^3', 'Pica3' ali 'Pica^3'
Bruto registrirana tona 'GRT' ('regton')
Merilna tona (tovorna tona) 'MTON'
Območje Enota
Mednarodni hektar 'uk_acre'
Ameriška anketa/statut acre 'us_acre'
Kvadratni angstrom 'ang2' ali 'ang^2'
Ali so 'S'
Kvadratni čevelj 'ft2' ali 'ft^2'
Hektar 'ima'
Kvadratni palci 'in2' ali 'in^2'
Kvadratno svetlobno leto 'ly2' ali 'ly^2'
Kvadratnih metrov 'm2' ali 'm^2'
zjutraj 'Jutro'
Kvardatnih milj 'mi2' ali 'mi^2'
Kvadratne navtične milje 'Nmi2' ali 'Nmi^2'
Square Pica 'Picapt2', 'Pica2', 'Pica^2' ali 'Picapt^2'
Kvadratna dvorišča 'yd2' ali 'yd^2'
Informacije Enota
Bit 'bit'
Bajt 'bajt'

Metrične predpone

Predpone, prikazane v spodnji tabeli, lahko uporabite z enotami metrike tako, da okrajšavo dodate na enoto.

kako narediti izmenične barvne vrstice v
Predpona Množitelj Kratica
yotta 1E+24 'IN'
zetta 1E+21 'Z'
eh 1E+18 'IN'
zemljevid 1E+15 'P'
tera 1E+12 'T'
giga 1000000000 'G'
mega 1000000 'M'
kilogram 1000 'do'
hecto 100 'h'
dekao 10 'da' ali 'e'
torej 0,1 'd'
centov 0,01 'c'
Državno 0,001 'm'
mikro 0,000001 'ti'
nano 0,000000001 'n'
kljun 1E-12 'p'
femto 1E-15 'f'
dejanje 1E-18 'do'
zepto 1E-21 'S'
yocto 1E-24 'in'

Binarne predpone

Predpone binarne enote spodaj se lahko uporablja z 'bitovi' in 'bajti'.

Binarna predpona Vrednost Kratica Decimalno
yobi 2 ^ 80 'Yi' yotta
zebi 2 ^ 70 'Dan' zetta
exbi 2 ^ 60 'Ne' eh
pebi 2 ^ 50 'Pi' zemljevid
tebi 2 ^ 40 'Ti' tera
kot 2 ^ 30 'Daj' giga
mebi 2 ^ 20 'Jaz' mega
kibi 2 ^ 10 'ki' kilogram

Opombe

  • Funkcija CONVERT razlikuje velike in male črke.
  • CONVERT vrne napako #N/A, če niz enote ni prepoznan.
  • CONVERT vrne napako #N/A, če enote niso združljive.
  • CONVERT vrne #VALUE! napaka, ko številka ni veljavna.
  • KONVERT v Excelu 2013 je bilo dodanih več merskih enot.


^