Excel

Funkcija Excel NASLOV

Excel Address Function

Funkcija Excel NASLOVPovzetek

Funkcija Excel ADDRESS vrne naslov celice glede na podano številko vrstice in stolpca. Na primer = ADDRESS (1,1) vrne $ A $ 1. ADDRESS lahko vrne naslov v relativni ali absolutni obliki in se lahko uporabi za izdelavo sklica na celico znotraj formule.pokaži dan v tednu v
Namen Ustvarite naslov celice iz dane vrstice in stolpca Povratna vrednost Naslov celice na trenutnem ali danem delovnem listu. Sintaksa = NASLOV (vrstica_številka, stolpec_številka, [abs_številka], [a1], [list]) Argumenti
  • vrstica_številka - Številka vrstice za uporabo v naslovu celice.
  • col_num - Številka stolpca za uporabo v naslovu celice.
  • abs_num - [neobvezno] Vrsta naslova (tj. absolutna, relativna). Privzeto absolutno.
  • a1 - [neobvezno] Referenčni slog, A1 proti R1C1. Privzeto za slog A1.
  • list - [neobvezno] Ime delovnega lista za uporabo. Privzeto za trenutni list.
Različica Excel 2003 Opombe o uporabi

Uporabite ADDRESS za ustvarjanje naslova iz dane številke vrstice in stolpca. Na primer:

 
 ADDRESS (1,1) returns $A  ADDRESS (1,1,4) returns A1

Abs_num ključ:
1 ali izpuščeno absolutno
2 Relativni stolpec absolutne vrstice
3 Relativni absolutni stolpec vrstice
4 Relativno^