Excel

Excel ABS funkcija

Excel Abs Function

Excel ABS funkcijaPovzetek

Funkcija Excel ABS vrne absolutno vrednost števila. Negativna števila se pretvorijo v pozitivna števila, na pozitivna števila pa to ne vpliva.Namen Poiščite absolutno vrednost števila Vrnjena vrednost Pozitivno število. Sintaksa = ABS (število) Argumenti
  • številko - Število, do katerega morate dobiti absolutno vrednost.
Različica Excel 2003 Opombe o uporabi

Na primer, ABS (-3) vrne vrednost 3, ABS (3) pa vrednost 3, ker funkcija ABS vrne razdaljo števila od nič.^