300 Primerov

Dinamični razpon

Dynamic Range

Spodaj si bomo ogledali program v Excel VBA ki obarva največjo vrednost a dinamični razpon .

Položaj:

Vsakič, ko dodamo številko in kliknemo ukazni gumb, želimo, da Excel VBA obarva največjo vrednost teh številk.

Dinamični razpon v Excelu VBA

Postavite a ukazni gumb na delovnem listu in dodajte naslednje kodne vrstice:1. Najprej razglasimo eno spremenljivko in dva predmeta Range. Ena spremenljivka tipa Double imenujemo največja. Objekte Range imenujemo rng in cell.

NobenanajvečAs Dvojno, rngAsDomet, celicaAsDomet

2. Vrstico, ki spremeni barvo ozadja vseh celic, dodamo v 'Brez zapolnitve'.

Celice.Interior.ColorIndex = 0

3. Inicializiramo rng s številkami. Uporabljamo CurrentRegion premoženje za to. CurrentRegion je uporaben, če vnaprej ne poznamo natančnih meja obsega.

Nastavljenorng = Obseg ('A1'). CurrentRegion

4. Inicializiramo največ z največjo vrednostjo številk. Za iskanje največje vrednosti uporabljamo funkcijo delovnega lista Max.

maximum = Delovni listFunction.Max (rng)

5. Nazadnje obarvamo največjo vrednost. Za vsako naslednjo zanko uporabljamo For.

Za VsakcelicaVrng
Čecelica.Vrednost = največPotemcelica.Interior.ColorIndex = 22
Naslednjicelica

Opomba: namesto številke ColorIndex 22 (rdeča) lahko uporabite katero koli številko ColorIndex.

6. Dodajte številko.

kako narediti novo vrstico v celici v

Rezultat, ko kliknete ukazni gumb na listu:

Rezultat dinamičnega razpona

3/14 Dokončano! Več o objektu obsega>
Pojdi na naslednje poglavje: Spremenljivke^