300 Primeri

Dinamično polje

Dynamic Array

Če se velikost matrike poveča in ne želite določiti velikosti matrike, lahko uporabite Ključna beseda ReDim . Excel VBA nato samodejno spremeni velikost polja.

V stolpec A. dodajte nekaj številkkako izbrati naključno celico v

Dinamično polje v Excelu VBAPostavite a ukazni gumb na delovni list in dodajte naslednje vrstice kode:

1. Najprej razglasimo matriko z imenom številke. Navedite tudi dve spremenljivki tipa Integer. Ena z velikostjo in ena z imenom i.Nobenegaštevilke ()Kot Celo število, velikostKot Celo število, jazKot Celo število

Opomba: polje še nima velikosti. Številke, velikost in i so tukaj naključno izbrani, lahko uporabite poljubna imena. Ne pozabite se sklicevati na ta imena v preostali kodi.

2. Nato določimo velikost matrike in jo shranimo v spremenljivo velikost. Za to lahko uporabite funkcijo delovnega lista CountA. Dodajte naslednjo vrstico kode:

size = WorksheetFunction.CountA (Worksheets (1). Columns (1))

3. Zdaj vemo velikost matrike in jo lahko prerazporedimo. Dodajte naslednjo vrstico kode:ReDimštevilke (velikost)

4. Nato inicializiramo vsak element polja. Uporabljamo zanko.

Zai = 1Zavelikost
številke (i) = Celice (i, 1) .Vrednost
Naslednjijaz

5. Zadnji element polja prikažemo s pomočjo MsgBox-a.

Številke MsgBox (velikost)

6. Zaprite urejevalnik Visual Basic in kliknite ukazni gumb na listu.

Rezultat:

Zadnji element polja

kako najti kvadratni koren v

7. Zdaj, da jasno vidimo, zakaj se temu reče dinamično polje, v stolpec A dodajte številko

Dodaj številko

8. Znova kliknite ukazni gumb.

Rezultat dinamičnega polja

Zaključek: Excel VBA je samodejno spremenil velikost tega dinamičnega polja.

9. Ko uporabite ključno besedo ReDim, izbrišete vse obstoječe podatke, ki so trenutno shranjeni v matriki. Na primer, v prej ustvarjeno kodo dodajte naslednje vrstice kode:

ReDimštevilke (3)
Številke MsgBox (1)

Rezultat:

Brez Preserve

Polje je prazno.

10. Če želite podatke obdržati v obstoječi matriki, ko jo prerazporedite, uporabite ključno besedo Preserve.

ReDim Ohraništevilke (3)
Številke MsgBox (1)

Rezultat:

bližnjica na tipkovnici za filter v

S Preserve

2/5 Dokončano! Preberite več o nizih>
Pojdi na naslednje poglavje: Funkcija in pod^