Excel

Prikažite trenutni datum

Display Current Date

Splošna formula | _+_ | Povzetek

Če morate prikazati trenutni datum na delovnem listu, lahko uporabite funkcijo TODAY. Ta datum se bo posodobil vsakič, ko se delovni list ponovno izračuna ali odpre.Pojasnilo

Funkcija TODAY ne sprejema argumentov, vnesena je s praznimi oklepaji. Ko v celico vnesete funkcijo TODAY, bo prikazana trenutni datum. Vsakič, ko se delovni list preračuna ali odpre, se datum posodobi. Funkcija TODAY vstavi samo datum, čas ni vključen.

Če morate vnesti trenutni datum na način, ki se ne bo spremenil, uporabite bližnjico na tipkovnici Ctrl +

Ta bližnjica bo v celico vstavila trenutni datum kot vrednost, ki se ne bo samodejno spremenila.

Če morate prikazati trenutni datum in čas, uporabite funkcijo ZDAJ.Avtor Dave Bruns


^